Gesang/Stimmbildung

Hauptamtliche Dozierende

Aukse Petroni | Gesang
Martin Rieck | Gesang

Lehrbeauftragte

Angelika Albrecht | Gesang
Miriam Alexandra | Gesang
Christiane Blumeier-Braun | Gesang
Marie-Luise Böning | Gesang
Michael Junge | Gesang
Olaf Lemme | Gesang
Takako Onodera | Gesang